Thứ Tư, Tháng Năm 27

ĐẠI HỌC

DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC

DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC

 ??? ?DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC ??? ?  Chương trình Dược sĩ Đại học gồm 03 khối kiến thức:   Kiến thức cơ bản: NNLCB, Giáo dục Quốc phòng &An ninh , Giáo dục thể chất, Toán xác xuất
NGÀNH KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC

NGÀNH KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC

CAO ĐẲNG

CAO ĐẲNG DƯỢC

CAO ĐẲNG DƯỢC

 ??? ?CAO ĐẲNG DƯỢC??? ?    ? Chương trình cao đẳng Dược gồm 03 khối kiến thức:        ? Kiến thức cơ bản: Chính trị, Pháp luật , Giáo dục Quốc phòng &An ninh , Giáo dục th
CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG

CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG

Cao đẳng hộ sinh

Cao đẳng hộ sinh

LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG DƯỢC

LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG DƯỢC

TRUNG CẤP

Y SỸ Y HỌC CỔ TRUYỀN

Y SỸ Y HỌC CỔ TRUYỀN

Y SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN?? Mã ngành: 5720102  Chương trình Y sĩ Y Học Cổ Truyền gồm 03 khối kiến thức:  Kiến thức cơ bản: Tin học; Trung văn; giáo dục thể chất; pháp luật; giáo dục quố
Dược sĩ trung cấp

Dược sĩ trung cấp

NGÀNH Y SĨ ĐA KHOA

NGÀNH Y SĨ ĐA KHOA

Chứng chỉ Ngắn Hạn Đồng Nai

KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ

KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ

?? ?KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ?? ? “Thiết bị đo kiểm, chẩn đoán tật khúc xạ mắt”. ? Chương trình đào tạo Kỹ thuật thiế
HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU

HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU

? ?   HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU???   ?? Khóa Huấn luyện sơ cấp cứu gồm 10 kỹ thuật: ? Kỹ thuật di chuyển nạn nhâ
ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ / CHỨNG NHẬN

ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ / CHỨNG NHẬN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO   1. Ngoại ngữ: Anh 2. Tin học cơ bản và tin học nâng cao 3. Chứng chỉ Bồi dưỡng giáo
CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH   Trung tâm tuyển sinh liên kết Đại học Ngân hàng và Đại học Sư phạm kỹ thuật
TƯ VẤN 24/24